Referenties

”Mooi boek”.
R.A.C.L. Héman, voorzitter KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunst)


“Goed verzorgd boek. Goede samenvattingen, leuke voorbeelden en praktische tips”. Prof. dr. W. van Rhenen, Chief Health Officer Arbo Unie / Hoogleraar Engagement & Productivity at Nyenrode Business University


“Mooi boek dat veel mensen kan helpen. Het is heel belangrijk om inzicht en overzicht te creëren in je persoonlijke situatie en welzijn, en daarbij kan het boek helpen”. 
Prof. dr. E. Brouwers, Hoogleraar Tilburg School of Social and Behavioral Sciences


“Ik was aangenaam verrast door het praktisch toepasbare gehalte en de compleetheid (voor zover dat kan) van de benadering van het onderwerp. Dus heel mooi concreet en individueel gericht bruikbaar waar andere invalshoeken vaak nog wat abstracter/academischer zijn”.
A. Wiersma, manager consultancy Loyalis


“Ik vind dat er praktische handreikingen in staan en dit boek kan voor velen een middel zijn om een positieve draai aan het leven te geven”.
M. Drijvers, directeur PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers).


“Het is een nieuwe methodiek die in counselling zeker toepasbaar is”.
G.J. Hubers van Assenraad - van Nieuwenhoven, ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling)


“Helder geschreven in een goed toegankelijk taalgebruik. Het is een handige stap voor stap methode. De heldere en begrijpelijke taal maakt het naar mijn idee voor een hele brede groep toegankelijk”.
W. Schellekens, NVPA (Nederlandse verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)

referenties over het boek 'Stress te lijf met energie'

“Een praktische en effectieve methode om het welzijn van medewerkers te monitoren en uitval te voorkomen.”

Bijna 10 jaar geleden startte onze samenwerking met Peter Ribbens. In eerste instantie puur als bedrijfsarts, maar al snel werd ons duidelijk dat hij voor ons en onze medewerkers veel meer kon betekenen. Zijn zelfregiemethode met het stoplichtsysteem helpt ons om signalen van mogelijke disbalans bij medewerkers vroegtijdig op te vangen en waar nodig actie te ondernemen.


Al onze medewerkers werken inmiddels met het stoplichtsysteem van Peter, en het staat ook steevast op de agenda’s van periodieke (coachings) overleggen en evaluatiegesprekken. Door tijdens deze gesprekken standaard bepaalde (relatief eenvoudige) vragen te stellen, worden medewerkers gedwongen om regelmatig kritisch naar hun energiebalans te kijken en om eventueel actie te ondernemen. Waar mogelijk zelf, maar waar nodig helpen wij daar uiteraard bij.

Vaak kunnen relatief simpele aanpassingen, zoals een aanpassing in de planning, ervoor zorgen dat alle stoplichten weer op groen komen of blijven. Andere keren is kortstondige coaching door Peter bijvoorbeeld zeer effectief. Eén ding staat voor ons buiten kijf: met deze methode vangen we zowel eerder als meer signalen van (mogelijke) disbalans op dan voorheen. Dit helpt ons dan ook om “onnodig” uitval te voorkomen.

Dat zien wij vervolgens terug in onze verzuimcijfers en we merken ook dat medewerkers over het algemeen lekkerder in hun vel zitten.

Petra Uylen-van Pelt | directeur van Grip Accountants en Adviseurs

"Wat het stoplichtsysteem en de dienstverlening van Peter deed binnen het SOTOG"

SOTOG is een regionale organisatie  voor speciaal onderwijs. Wij beschouwen ons werk als topsport en Peter is al sinds lange tijd onze “clubarts”.  Zijn methodiek is gebaseerd op zijn eigen praktijkervaring en dat is al een belangrijke verklaring voor het succes van deze aanpak. Samen met alle betrokkenen is er een  gezamenlijke taal ontwikkeld waarbij zelfregie en de andere gebruikte begrippen werkelijk betekenis hebben gekregen. Hierdoor is er sprake van een dynamisch en breed gedragen arbo- en verzuimbeleid, dat verankerd is een beleidsdocument over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door consequent en op alle niveaus vanuit deze basisgedachte te werken zijn de verzuimcijfers structureel gedaald. Ook de scores op welbevinden en arbeidssatisfactie zijn aanzienlijk verbeterd.  

Harry Gerichhausen

Lid college van bestuur SOTOG

12-05-2021

Boek

Stress te lijf met energie

 €29,50

Dit boek gaat over zelfregie, over zelf het heft in handen nemen bij een (dreigende) burn-out, bij te veel stress of als het tegenzit privé of in je werk, of als je met jezelf in de knoop raakt.