Referenties

”Mooi boek”.
R.A.C.L. Héman, voorzitter KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij der Geneeskunst)


“Goed verzorgd boek. Goede samenvattingen, leuke voorbeelden en praktische tips”. Prof. dr. W. van Rhenen, Chief Health Officer Arbo Unie / Hoogleraar Engagement & Productivity at Nyenrode Business University


“Mooi boek dat veel mensen kan helpen. Het is heel belangrijk om inzicht en overzicht te creëren in je persoonlijke situatie en welzijn, en daarbij kan het boek helpen”. 
Prof. dr. E. Brouwers, Hoogleraar Tilburg School of Social and Behavioral Sciences


“Ik was aangenaam verrast door het praktisch toepasbare gehalte en de compleetheid (voor zover dat kan) van de benadering van het onderwerp. Dus heel mooi concreet en individueel gericht bruikbaar waar andere invalshoeken vaak nog wat abstracter/academischer zijn”.
A. Wiersma, manager consultancy Loyalis


“Ik vind dat er praktische handreikingen in staan en dit boek kan voor velen een middel zijn om een positieve draai aan het leven te geven”.
M. Drijvers, directeur PZO (Platform Zelfstandige Ondernemers).


“Het is een nieuwe methodiek die in counselling zeker toepasbaar is”.
G.J. Hubers van Assenraad - van Nieuwenhoven, ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselling)


“Helder geschreven in een goed toegankelijk taalgebruik. Het is een handige stap voor stap methode. De heldere en begrijpelijke taal maakt het naar mijn idee voor een hele brede groep toegankelijk”.
W. Schellekens, NVPA (Nederlandse verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen)

referenties over het boek 'Stress te lijf met energie'

“Een praktische en effectieve methode om het welzijn van medewerkers te monitoren en uitval te voorkomen.”

Bijna 10 jaar geleden startte onze samenwerking met Peter Ribbens. In eerste instantie puur als bedrijfsarts, maar al snel werd ons duidelijk dat hij voor ons en onze medewerkers veel meer kon betekenen. Zijn zelfregiemethode met het stoplichtsysteem helpt ons om signalen van mogelijke disbalans bij medewerkers vroegtijdig op te vangen en waar nodig actie te ondernemen.


Al onze medewerkers werken inmiddels met het stoplichtsysteem van Peter, en het staat ook steevast op de agenda’s van periodieke (coachings) overleggen en evaluatiegesprekken. Door tijdens deze gesprekken standaard bepaalde (relatief eenvoudige) vragen te stellen, worden medewerkers gedwongen om regelmatig kritisch naar hun energiebalans te kijken en om eventueel actie te ondernemen. Waar mogelijk zelf, maar waar nodig helpen wij daar uiteraard bij.

Vaak kunnen relatief simpele aanpassingen, zoals een aanpassing in de planning, ervoor zorgen dat alle stoplichten weer op groen komen of blijven. Andere keren is kortstondige coaching door Peter bijvoorbeeld zeer effectief. Eén ding staat voor ons buiten kijf: met deze methode vangen we zowel eerder als meer signalen van (mogelijke) disbalans op dan voorheen. Dit helpt ons dan ook om “onnodig” uitval te voorkomen.

Dat zien wij vervolgens terug in onze verzuimcijfers en we merken ook dat medewerkers over het algemeen lekkerder in hun vel zitten.

Petra Uylen-van Pelt | directeur van Grip Accountants en Adviseurs

"Wat het stoplichtsysteem en de dienstverlening van Peter deed binnen het SOTOG"

SOTOG is een regionale organisatie  voor speciaal onderwijs. Wij beschouwen ons werk als topsport en Peter is al sinds lange tijd onze “clubarts”.  Zijn methodiek is gebaseerd op zijn eigen praktijkervaring en dat is al een belangrijke verklaring voor het succes van deze aanpak. Samen met alle betrokkenen is er een  gezamenlijke taal ontwikkeld waarbij zelfregie en de andere gebruikte begrippen werkelijk betekenis hebben gekregen. Hierdoor is er sprake van een dynamisch en breed gedragen arbo- en verzuimbeleid, dat verankerd is een beleidsdocument over vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Door consequent en op alle niveaus vanuit deze basisgedachte te werken zijn de verzuimcijfers structureel gedaald. Ook de scores op welbevinden en arbeidssatisfactie zijn aanzienlijk verbeterd.  

Harry Gerichhausen

Lid college van bestuur SOTOG

12-05-2021


"Dit veranderde alles...

Wat is belangrijk en van waarde in mijn leven? Gooi ik zaken in mijn leven weg die voor mij van waarde zijn, of behoud ik ze? Het stoplichtsysteem gaf daarop het antwoord. Dat is het grootste inzicht dat ik heb gekregen. Voor mij was het heel confronterend dat ik aangaf dat mijn gezin van grote waarde voor mij is, maar dat ik daar niet naar bleek te handelen. Peter Ribbens liet me inzien dat ik andere keuzes moest maken.“


 

Marty (leerkracht /intern begeleider)


"Ik stap niet nogmaals in dezelfde valkuil...

Ik had last van spanningsklachten in mijn werk en privéleven, waardoor ik in de Ziektewet terecht kwam. Peter Ribbens heeft me op een nuchtere, laagdrempelige manier inzicht gegeven in mijn ingesleten gewoonten en overtuigingen. Hij heeft me geholpen deze te vervangen door gezondere gewoonten en overtuigingen. Mijn nieuwe overtuiging is: ‘Het heeft geen zin om te blijven rennen. Op de lange termijn heeft iedereen er baat bij als je voldoende ontspant."

 

Elise (officemanager)


"Ik geniet nu meer van het leven...

Mijn ervaring met Peter Ribbens was uitermate prettig. Mijn bewustwording dat er naast werk en privé ook nog een IK is, heeft gemaakt dat ik na het eerste consult concreet aan het werk kon. Wat mij enorm heeft geholpen is de bewustwording dat wanneer alle drie pijlers in balans zijn (groen) het ook ten goede komt aan alle drie.  Ik geniet nu meer van het leven, doordat ik de stoplichtmethode in mijn functie als HR-adviseur en therapeute kan toepassen.

Deze methode is zo praktisch. Ik zou hem zeker aanbevelen aan HR-adviseurs, ziekteverzuimbegeleiders, loopbaanadviseurs en therapeuten.“

 

Lonneke (HR adviseur / therapeute)

Boek

Stress te lijf met energie

 €29,50

Dit boek gaat over zelfregie, over zelf het heft in handen nemen bij een (dreigende) burn-out, bij te veel stress of als het tegenzit privé of in je werk, of als je met jezelf in de knoop raakt.